Privacy overeenkomst

De Volkssterrenwacht Bussloo, gevestigd aan Bussloselaan 4, 7383 RP te Bussloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Het bestuur van de Volkssterrenwacht Bussloo (hierna te noemen VSB) kan benaderd worden voor vragen over deze privacy verklaring via ons mailadres info@volkssterrenwachtbussloo.nl.

Hieronder lees je welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe lang wij deze bewaren en hoe je deze kunt inzien, aanpassen en verwijderen. Ten slotte leggen we uit op welke manier wij jouw gegevens beschermen. We raden je aan even de tijd te nemen om dit te lezen.

VSB heeft verschillende categorieën voor de verschillende soorten contacten van de VSB. Te weten: donateurs, cursisten, algemene bezoekers, vrijwilligers, deelnemers jeugdactiviteiten en nieuwsbrief-ontvangers.

Welke gegevens verzamelt VSB?
Van bezoekers en deelnemers aan de activiteiten:
– Foto’s tijdens bijeenkomsten en evenementen
– Videobeelden van onze beveiligingscamera’s
Van onze donateurs, cursisten, vrijwilligers, deelnemers jeugdactiviteiten en nieuwsbrief-ontvangers :
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens (alleen donateurs en vrijwilligers)
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Leeftijd (alleen jeugdactiviteiten i.v.m. aanpassing/verdeling niveau activiteit)
Er worden geen bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld BSN en geboortedatum) vastgelegd.
Bezoekers website:
– Internetbrowser en apparaat type, als je de website gewoon bezoekt
– Delen van persoonsgegevens als je een contact formulier invult

De Sterrenwacht gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies op de website www.volkssterrenwachtbussloo.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en veiligheid van de website en jouw gebruiksgemak. Wij kunnen hiermee onze website optimaliseren en beveiligen.

De Sterrenwacht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het registeren van donateurs, cursisten, vrijwilligers, deelnemers jeugdactiviteiten en nieuwsbrief-ontvangers
– Het toezenden van de Astrovisie (via post of in pdf-formaat per mail)
– Verzenden van onze nieuwsbrief, informatie over activiteiten of informatie met betrekking tot weer- en sterrenkunde
– Beschikbaar stellen van cursusinformatie en documentatie
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit relevant is.
– De beelden van de bewakingscamera worden uitsluitend gebruikt ter beveiliging van het pand en de eigendommen van VSB. De toegang tot de beelden is afgeschermd.
– Foto’s kunnen op onze website, sociale media of in ander promotiemateriaal van de sterrenwacht worden gebruikt. Er wordt – voor zover mogelijk – toestemming aan je
gevraagd voor het plaatsen en gebruik hiervan. Indien je liever niet op foto’s staat of bezwaren hebt tegen het gebruik daarvan, dan kan je dit aangeven bij de fotograaf of het bestuur. De desbetreffende foto wordt dan niet gebruikt en verwijderd.

Jouw gegevens bewaren we zo lang:
– Je naam, adres, contactgegevens en donatiebedragen tot maximaal 2 jaar na opzegging. (donateurs, cursisten en vrijwilligers)
– Je e-mailadres voor nieuwsbrieven totdat je aangeeft geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen.
– Foto’s worden bewaard zolang relevant voor VSB. Ze worden verwijderd wanneer je daarom vraagt.
– Beelden van de bewakingscamera worden elke 4 weken verwijderd of overschreven, tenzij er calamiteiten worden waargenomen. In dit geval behoudt VSB zich het recht om de beelden langer te bewaren tot de kwestie is opgelost.
– De gegevens voor inschrijving voor cursussen worden binnen 2 jaar na het volgen van de cursus verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens door VSB. Je kunt je verzoek sturen naar info@volkssterrenwachtbussloo.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we je een paar vragen stellen om je identiteit te controleren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Gegevens bescherming
VSB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van de stichting (telefonisch 0571-262006 of per mail info@volkssterrenwachtbussloo.nl). VSB wil je er op wijzen dat je tevens de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacy overeenkomst is voor het laatst bijgewerkt op 20 juni 2018 door Astrid Geurts, AVG toezichthouder namens het bestuur van de Volkssterrenwacht Bussloo.

 

Download hier de Privacy overeenkomst VSB in PDF-formaat.