Donateur worden?

A-donateurper jaar: € 45,00per kwartaal: € 11,25
A/G-donateurper jaar: € 55,00per kwartaal: € 13,75
B-donateurper jaar: € 60,00per kwartaal: € 15,00
B/G-donateurper jaar: € 70,00per kwartaal: € 17,50

U kunt donateur worden door het verschuldigde bedrag over te maken op ons bankrekeningnummer NL87 RABO 038 3314 747 t.n.v. Volkssterrenwacht Bussloo onder vermelding van ‘Donatie’ + ‘Donateurscategorie’ en uw volledige naam, en u wordt automatisch ingeschreven als donateur voor het lopende kalenderjaar.

Donaties ontvangen na 1 december worden geacht bestemd te zijn voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Vult u ook alstublieft het Donateursformulier in en stuur dit ingevuld en ondertekend naar info@volkssterrenwachtbussloo.nl of geef het af aan de balie.
Met het invullen van dit donateursformulier verklaart u zich akkoord met ons privacy regelement.

Donateurskaart: Donateurs die hun donatie hebben betaald, kunnen in de regel twee weken na binnenkomst van hun betaling hun donateurskaart in ontvangst nemen bij de entree van de sterrenwacht.

De gratis toegang geldt vanaf de datum van ontvangst van de donatie.