Links

Volkssterrenwacht Bussloo:
 
Sterrenkunde in Nederland:
CAMRAS (C.A. Muller Radio Astronomie Station):  www.camras.nl
Dutch Meteor Society (DMS):  dmsweb.org
Jongerenwerkgroep voor Sterrenkunde:  www.sterrenkunde.nl/jwg
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde:  KNVWS
Landelijke Werkgroep Meteoren:  www.werkgroepmeteoren.nl
Nederlandse Kometen Vereniging:  www.kometen.nl
Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Kleine Planeten en NEO’s:  www.dmpa.nl
Nederlandse Vereniging van Waarnemers van Sterbedekkingen:  www.doa-site.nl
Sterrenwacht Midden-Nederland: https://sterrenwacht-mn.nl/
Sterrenwacht Orion Uden:  www.sterrenwacht-orion-uden.jouwweb.nl
Vereniging ‘Werkgroep Astrofotografie’:  www.vereniging-astrofotografie.nl
Werkgroep Leidse Sterrewacht:  www.werkgroepleidsesterrewacht.nl
Werkgroep Maan en Planeten:  www.maanenplaneten.nl
Werkgroep Veranderlijke Sterren:  www.veranderlijkesterren.info
Werkgroep Zon:  stella-nova.eu
 
Sterrenkunde in de Achterhoek:
Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen:  www.triangulum.nl
Achterhoeks Planetarium – Toldijk:  www.achterhoeksplanetarium.nl
Sterrenwacht Phoenix:  www.sterrenwachtphoenix.nl
 
Sterrenkunde voor de jeugd:
Sterrenkids:  www.sterrenkids.nl
Sterrenkunde voor jou: www.sterrenkundevoorjou.nl
 
Algemene astronomie:
Alles over Sterrenkunde:  www.allesoversterrenkunde.nl
Spaceweather:  www.spaceweather.com
Heavens Above:  www.heavens-above.com
 
Forums:
Astroforum:  www.astroforum.nl
 
Software:
Planetarium programma Stellarium:  www.stellarium.org/nl/
Planetarium programma Celestia:  www.celestiamotherlode.net
 
Overig:
 
Websites van medewerkers:
Astrid Eeuwes:  sterrenkundeapps.nl
Jaap van ‘t Leven:  www.spacerock.nl
Alex Scholten:  Reis naar de Sterren