In memoriam: Herbert D. Cotterell (1949 – 2024)

Op 16 maart jl. is op 74-jarige leeftijd mr. Herbert Derek Cotterell overleden; de eerste voorzitter van de Stichting Volkssterrenwacht Bussloo.

Herbert leerde in 1970 – hij was indertijd student rechten in Groningen – Piet Koning en Hans Luidens kennen toen hij als één van de leiders deelnam aan het eerste ‘Astrokamp’. Dit kamp van het Landelijk Centrum Gereformeerd Jeugdwerk (LCGJ) was een initiatief van Piet Koning waarin hij jongeren wilde laten kennis maken met de sterrenhemel. Naast het gebruikelijke sport en spel was er in dit kamp – in de donkere Drentse bossen van Lheebroek nabij Dwingeloo – aandacht voor het waarnemen van de meteoren van de Perseïdenzwerm. Een leuke groepsactiviteit die zonder inzet van bijzondere apparatuur verricht kan worden. Ook werd geprobeerd om met talrijke opgestelde camera’s de meteoren te fotograferen en waren er telescopen aanwezig om naar de maan, planeten en sterren te kunnen kijken. Een prachtig initiatief dat zo’n 30 jaar heeft voortbestaan. Dit eerste kamp begon voor Herbert met een grote handicap: hij had vlak voor het kamp een arm gebroken, maar dat weerhield hem er niet van om zijn leidersrol te vervullen. Ook in de jaren daarna ging Herbert als leider mee met het Astrokamp, totdat in 1975 de dienstplicht dit voor hem onmogelijk maakte.

Buiten het kamp hield Herbert vanwege zijn interesse voor de sterrenkunde veelvuldig contact met Piet en Hans. En wist van hun plannen om in de Veluwezoom een volkssterrenwacht te willen beginnen. Toen eind 1973 een boerderij aan het in ontwikkeling zijnde Recreatiegebied Bussloo in beeld kwam, moest de Stichting Volkssterrenwacht Bussloo (VSB) worden opgericht. Herbert werd benaderd om voorzitter van deze stichting te worden. Piet werd secretaris en Hans vervulde de rol van beheerder. En zo stond Herbert aan de wieg van de VSB. Samen met de andere bestuursleden zorgde hij voor een (financiële) basis en op 18 november 1975 was hij de ‘gastheer’ tijdens de officiële opening. Na het afstuderen en de dienstplicht verhuisde Herbert naar Breda om een advocatenpraktijk bij het kantoor Rassers Advocaten te beginnen. In die tijd bleef hij voorzitter van VSB en loodste hij de sterrenwacht door soms lastige jaren waarbij het voor de VSB moeilijk was om de financiële eindjes aan elkaar te knopen.

Herbert was namens de VSB ook één van de initiatiefnemers tot de oprichting van de stichting Landelijk Samenwerkende Volkssterrenwachten (LSV) in 1976. Deze stichting had als doel om namens de gezamenlijke ‘kleine’ volkssterrenwachten een vuist te maken richting de overheid en mogelijkheden te creëren voor subsidies. Ook werd de onderlinge samenwerking gestimuleerd en organiseerde de LSV landelijke activiteiten, zoals de deelname met een grote stand aan de 2-jaarlijkse beurs ‘Techniek in Vrije Tijd’ in de Jaarbeurshallen in Utrecht.

Herbert (rechts) als bestuurslid van de LSV tijdens een LSV-bijeenkomst in oktober 1984 in de Overcinge te Havelte.

Herbert was altijd goedlachs, positief en betrokken en als bestuurder zeker ook geïnteresseerd in de vrijwilligers die de organisaties inhoud gaven. In april 1985 – kort voor het 10-jarig bestaan van de VSB – besloot hij zijn voorzitterschap over te dragen aan medebestuurder Gerard Liesveld. Herbert bleef nog tot 1988 bestuurslid van de LSV. Ondanks zijn drukke advocatenpraktijk en zijn vele werk voor de Orde van de Advocaten bleef hij interesse houden in de sterrenkunde en het werk van de VSB en was hij jarenlang trouw donateur. Niet verwonderlijk dat het Advocatenblad in 2009 – toen Herbert zich kandidaat had gesteld voor de functie van deken van de landelijke Algemene Raad – in een artikel kopte “Verkiezing landelijk deken: Sterrenwacht of sportbestuurder” (de andere kandidaat was sportbestuurder Jan Dirk Loorbach, die uiteindelijk de functie van landelijk deken van de Algemene Raad zou verwerven).

Herbert ging in 2013 met pensioen en op 20 december 2013 was hij nog aanwezig bij het 40-jarig stichtings-jubileum en nam hij de nieuwe all-sky-camera officieel in gebruik. De laatste keer dat ik Herbert sprak was bij de uitvaart van Piet Koning in mei 2018. Het officiële 50-jarig jubileum van ‘zijn’ VSB (2025) mocht hij helaas niet meer meemaken.

Bestuur en vrijwilligers van de Volkssterrenwacht Bussloo wensen de familie van Herbert Cotterell
veel sterkte.

Alex Scholten