Inschrijving gestopt. Cursus “Bouw van het heelal”.

In januari 2024 starten de Volkssterrenwacht Bussloo en de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Triangulum gezamenlijk een themacursus ‘Bouw van het Heelal’. Op drie maandagavonden worden diverse onderwerpen behandeld, waarbij de cursist meegenomen wordt naar de oorsprong van het heelal en zicht krijgt op de opbouw van ons universum.

De cursus vindt op de volgende maandagavonden plaats:

15 januari 2024: les 1 – Bijzondere objecten in het heelal

23 januari 2024: les 2 – Het ontstaan en de levensloop van het heelal

30 januari 2024: les 3 – Recente ontwikkelingen in de kosmologie

Bij interesse e-mail cursus@volkssterrenwachtbussloo.nl of download de flyer.