Penningmeester gezocht

Vanwege het terugtreden van de huidige penningmeester zijn wij binnen het bestuur van de VSB op zoek naar een nieuwe beheerder van de penningen.

Draag jij onze mooie stichting VSB een warm hart toe? Vind je het leuk bestuurlijk actief te zijn? Heb je affiniteit met cijfers? Ga dan met ons het gesprek aan. 

Inhoud van de functie
De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de stichting. De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de stichting en alle financiële transacties die plaatsvinden.

Plaats in de organisatie
De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van VSB en legt verantwoording af aan de ALV. De penningmeester communiceert met het bestuur en doet regelmatig verslag. 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Zorgt, samen met overige bestuursleden, voor het opstellen en uitvoeren van het stichtingsbeleid
 • Vergadert periodiek met het stichtingsbestuur
 • Beheert de geldmiddelen
 • Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven (met hulp van anderen)
 • Stuurt rekeningen uit voor contributies
 • Begeleidt en beheert de financiën van de diverse commissies
 • Onderhoudt contact met de ledenadministratie
 • Doet de betalingen namens de stichting
 • Maakt facturen op
 • Bereidt mede de Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de
  balans en begroting van de stichting)

Functie-eisen
Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester betrokken is bij de VSB en financieel onderlegd is. Betrokkenheid bij amateur astronomie in het algemeen is een aanbeveling maar geen must. Een open houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden.  

Wanneer je jezelf hierin herkent en belangstelling hebt voor deze belangrijke en leuke functie verzoeken wij je om contact op te nemen met de voorzitter via secretariaat@volksterrenwachtbussloo.nl